se zbláznils ..

Během prázdnin se zbláznils a ulítly ti včely

Během prázdnin se zbláznils, dostal jsi kopačky

Během prázdnin se zbláznils, vypadaly ti zuby

Během prázdnin se zbláznils a bude to tak lepší

 

Během prázdnin se zbláznils a byl si na ni hrubý

Během prázdnin se zbláznils, spadly jí klapky z očí

Během prázdnin se zbláznils, co hořelo nehoří

Během prázdnin se zbláznils a bude to tak lepší

 

Vyndej mi ji z hlavy, vyndej mi ji z hlavy, vyndej mi ji z hlavy

Šibenice rovně stojí

 

Během prázdnin se zbláznils, máš pod světlama kruhy

Během prázdnin se zbláznils a mouchy snězte si tě

Během prázdnin se zbláznils, je z tebe někdo druhý

Během prázdnin se zbláznils a bude to tak lepší

 

Vyndej mi ji z hlavy, vyndej mi ji z hlavy, vyndej mi ji z hlavy

Šibenice rovně stojí…

 

Sedmkrát běda

Osmkrát běda